Declarația privind politica din domeniul sănătății, siguranței și mediului

1.1 Divizia Components se angajează să atingă cele mai înalte standarde în materie de sănătate, siguranță și protecția mediului (HSE). Acest angajament implică toți angajații noștri și orice alte persoane influențate de activitățile noastre, inclusiv lucrători temporari, contractanți, clienți, furnizori, vizitatori, vecini, precum și mediul înconjurător.

1.2 Credem că o cultură HSE solidă este rezultatul sistemelor eficiente de management și al angajaților informați și implicați. Ca atare, ne străduim să ne atingem obiectivul „incidente zero” prin implicarea activă a tuturor angajaților și leadershipul vizibil al echipei noastre de conducere.

1.3 Vom stabili anual obiective HSE și vom continua să efectuăm planificări corespunzătoare, menite să susțină și să îmbunătățească managementul și performanța în materie de sănătate, securitate și mediu. Proiectele și inițiativele HSE vor primi cel puțin aceeași prioritate ca alte proiecte operaționale, de producție și de calitate și vor fi incluse, după caz, în planificarea strategică a afacerilor și în procedura bugetară anuală.

1.4 Directorul diviziei Components este responsabil de asigurarea faptului că dispunem de proceduri HSE adecvate pentru toate unitățile noastre. Acestea includ asigurarea de timp și de resurse suficiente pentru punerea în aplicare a strategiei, a angajamentelor privind politica și a altor programe HSE.

1.5 Prezentul document stabilește politicile și procedurile pe care compania Essentra le-a instituit pentru a respecta legislația în domeniul sănătății, siguranței și mediului în țările în care desfășoară activități.

We make it Safer.