Politica de mediu Essentra Components

logo ISO 14001 Essentra Components crede în administrarea atentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea şi încorporează această filosofie în strategia sa corporatistă. Unităţile noastre de producţie sunt certificate conform standardului ISO 14001:2004 şi implementează aceste politici prin documentaţie şi sisteme de management al mediului concepute pentru evaluarea, administrarea şi îmbunătăţirea impactului asupra mediului al tuturor activităţilor, produselor şi serviciilor noastre.

Ne angajăm să realizăm următoarele:

  • Să îmbunătăţim continuu performanţele de mediu, stabilind şi aplicând planuri de acţiune pentru atingerea unor obiective bine definite, revizuite regulat.
  • Să prevenim poluarea, prin controlarea emisiilor, descărcării şi depozitării deşeurilor şi prin utilizarea celor mai bune procese, materiale şi practici.
  • Să utilizăm resurse sigure din punctul de vedere al mediului, sustenabile şi reciclabile, întotdeauna când acest lucru este posibil, reducând la minim deşeurile şi eficientizând consumul de energie.
  • Să respectăm toate legile şi reglementările aplicabile privind protecţia mediului.
  • Să ne educăm şi să ne instruim angajaţii cu privire la cerinţele sistemelor de management al mediului şi la rolurile pe care le deţin în cadrul acestor sisteme, în special pe aceia dintre ei ale căror posturi pot avea un impact semnificativ asupra mediului.

Essentra Components alocă toate resursele necesare pentru implementarea acestei politici şi o revizuieşte anual, pentru a se asigura că este eficientă şi serveşte scopului pentru care a fost creată.

De asemenea, compania noastră pune această politică la dispoziţia oricăror terţi interesaţi, inclusiv a publicului larg, care ar putea fi afectat de impactul activităţii noastre asupra mediului.