DECLARAȚIA PRIVIND POLITICA DE PROTECȚIA MUNCII

Legea privind protecția și siguranța la locul de muncă, din 1974, impune obligații statutare atât angajatorului cât și angajaților. Pentru a îndeplini aceste obligaţii, s-a creat un sistem de management al măsurilor de protecție a muncii, împreună cu Essentra plc., care promovează îmbunătățirea continuă a protecției și siguranței la locul de muncă, reducerea și monitorizarea riscurilor. Politica companiei este să se asigure că acest sistem de management al măsurilor de protecție a muncii și responsabilitățile privind protecția și siguranța la locul de muncă sunt stabilite, acceptate și îndeplinite la toate nivelurile companiei.

Compania se va asigura că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea protecției, siguranței și bunăstării tuturor angajaților, vizitatorilor și contractorilor, la toate bazele de lucru, sau în cursul operațiunilor desfășurate sub controlul nostru.

Compania se va asigura că angajații primesc informațiile, instruirea și supervizarea necesare pentru a se asigura sănătatea și siguranța la locul de muncă al tuturor angajaților.

Este de datoria tuturor angajaților să ia măsuri rezonabile pentru propria protecție și siguranță și protecția și siguranța altor persoane ce ar putea fi afectate de acțiunile sau neglijența lor.

Este esențial ca toate persoanele din companie să contribuie la a face zonele de lucru și procesele tehnologice cât mai sigure posibil și, când este necesar, să coopereze cu compania pentru ca obligațiile legale aplicabile să fie îndeplinite.

Compania rămâne dedicată consultării angajaților în probleme de sănătate, siguranță și bunăstare, iar prin promovarea implicării angajaților, compania va încuraja activ angajații din toate domeniile să creeze comitete de siguranță și să se implice în audituri regulate de protecția muncii. Acest lucru va fi încurajat la toate bazele de lucru și la operațiunile ce se desfășoară sub controlul nostru.

Compania va furniza informații angajaților și acționarilor cu privire la protecția și siguranța angajaților, iar acest lucru va fi analizat și discutat în mod regulat, la toate nivelurile companiei.

Periodic, declarația de politici, organizarea și procedurile vor fi analizate și actualizate după caz. Directorul General are responsabilitatea de a se asigura că această politică este pregătită, implementată și revizuită în cadrul întregii divizii de companii Moss.